در حال بارگذاری اطلاعات... لطفا کمی صبر کنيد!

انجمن پویا

مرامنامه انجمن پیشکسوتان و یاوران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

نمایش متن مرامنامه               دانلود فایل مرامنامه

به منظور اصلاح نگرش نسبت به مفهوم بازنشستگی وافراد بازنشسته و استفاده از گنجینه های علمی و تجربی ارزشمند کشور، تعالی بخشیدن به روحیه همکاری ، همچنين ترویج فرهنگ خدمت رسانی در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مدیران وکارکنان بازنشسته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران "انجمن پویا" را در بهمن ماه سال ١٣٩٢ پایه گذاری کردند.

کمیته های تخصصی انجمن پویا و شرح وظایف آنها

با توجه به اهداف انجمن پویا در فراهم ساختن زمینه استفاده از توان علمی و تجربی اعضای علاقمند و توانمند انجمن، کمیته های تخصصی زیر به منظور ارائه مشاوره ، اجرا و نظارت در عرصه های علمی، صنعتی و اقتصادی به اشخاص و سازمانهای متقاضی با بهره گیری از خرد جمعی سرمایه های انسانی موجود در انجمن پویا تشکیل گردیده و زیر نظر هیأت امنا به انجام فعالیتهای مرتبط می پردازند.

به نام خدا

انجمن پويا

(پيشکسوتان و ياوران ايدرو)

 

 انجمن پويا انجمنی است صنفی، غيرانتفاعی، و غيرسياسی که اعضای آن را بازنشستگان سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران تشکيل می دهند. مقدمات لازم برای تشکيل انجمن در سال 1392 پايه گذاری شد و تاسيس آن در آبان سال 1393 در جمع شورای عالی با حضور بازنشستگان مذکور و ضمن تصويب مرامنامه و انتخاب هيات امناء رسميت پيدا کرد.

اهداف انجمن علاوه بر اصلاح نگرش نسبت به مفهوم بازنشستگی، ايجاد همبستگی دوباره بين اعضاء، ارائه خدمات رفاهی- فرهنگی به آنها، و استفاده از توانمنديهای اعضاء در ارائه خدمات علمی، فنی، اقتصادی، و ساير تخصصها به بخش صنعت و اقتصاد کشور است.

انجمن پويا از 6 کميته تحت عناوين: کميته پشتيبانی، کميته اطلاع رسانی و انتشارات، کميته آموزش و سرمايه های انسانی، کميته مشاوره مديريت و مطالعات راهبردی، کميته مهندسی و فناوريهای نوين، و کميته مشاوره تامين منابع مالی تشکيل شده است که اعضاء هر کميته دارای تخصص مربوط به فعاليتهای آن کميته و آماده ارائه خدمات مشاوره به بخشهای مختلف صنعتی و اقتصادی کشور هستند.

 

 

کپی رایت 2015 Pooyasociet . طراحی و توسعه ، گروه مهندسان نرم افزار EGSC